Кандатил ЛЖ, Оливейра Н, Чернев Г, 2022, Bulsds: Нови възможности за персонализирано едноетапно хирургично лечение на кожен меланом