Кандатил ЛЖ, Оливейра Н, Кардосо ХК, Чернев Г, 2022, Bulsds: Валсартан и/или нитрозамин индуциран невусно-асоцииран кожен меланом – скритата истина