БДДХ ОНЛАЙН ЛЕКЦИЯ 2022/ ПРОФ ГЕОРГИ ЧЕРНЕВ: ПОТЕНЦИАЛНАТА КОНТАМИНАЦИЯ НА ВАЛСАРТАН С НИТРОЗАМИНИ – ГЛАВНА ПРИЧИНА ЗА РАЗВИТИЕТО НА МЕЛАНОМ И НЕМЕЛАНОЦИТНИ КОЖНИ ТУМОРИ?!