ПРОФЕСОР ГЕОРГИ ЧЕРНЕВ: НИТРОЗАМИНИТЕ В ТЕЛМИСАРТАНА КАТО ГЛАВНА ПРИЧИНА ЗА ПОЯВА НА МЕЛАНОМ !?