ПОКАНА ЗА 4ти НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕРМАТОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ / БДДХ, 12 МАРТ 2022, SOFIA, HOTEL MARINELA

Българското дерматохирургично дружество – БДДХ отправя покана към всички колеги, приятели, дерматолози, дерматохирурзи, лицево-челюстни хирурзи, пластично-възстановителни хирурзи, онкохирурзи, лъчетерапевти, съдови хирурзи, утвърдени, както и млади, но и бъдещи специалисти, да посетят четвърти национален конгрес на дружеството на 12 март тази година, който ще се проведе в хотел Маринела, София.

Българското дерматохирургично дружество е организацията, която за поредна година ще бъде домакин на този форум, в който освен ярко изразеното участие от български специалисти/ млади учени, се присъединяват все повече колеги от Балканския регион, Европа и страни от цял свят – оглавяващи престижни институти, отделения и модерни болнични заведения, ангажирани с диагностиката и лечението на рака на кожата и редките дерматози.

Този национален конгрес, се превръща в мост за партньорство, тясно сътрудничество и взаимопомощ между специалистите в страната, но и във възможност за пряк дебат с изтъкнати учени от целия свят, като дава възможност да се излагат и обсъждат иновативни наши открития, хипотези и наблюдения.

Основна цел на конгреса е потенцирането и създаването и на дерматохирургичното общество, мотивацията и изграждането на една нова вълна от млади учени и специалисти ( с дерматохирургична насоченост), която се базира изцяло на нашия клиничен опит през последните години, но същевременно ще може да бъде направено и пряко сравнение с опити на колегите от други страни.

Конгресът ще изложи теми, като част от тях ще бъдат с тясна насоченост, но ще бъдат презентирани и много други сектори на дерматологията и онкохирургията, които го превръщат в широкоспектърен и дават предпоставка за интерес и изява от страна на разнородна група от специалисти.

За четвърта година – конгресът следва своята идея, която е заложена първоначално от създаването си, като генерира теми насочващи вниманието към рак, рака на кожата- в частност меланома на кожата и стъпките, които са необходими за неговата превенция , правилна диагностика и лечение.

Акцентираме основните линии:

1) Нитрозамини в лекарствата за кръвно като причинители на кожни тумори.

2) Иновативна меланомна хирургия

3) Редки кожни заболявания и синдроми

Тези въпроси и още много други теми ще бъдат коментирани в детайли. Една прекрасна възможност, която ще даде началото на едно ново разбиране относно патогенезата, лечението и появата на рецидиви на кожните тумори и в частност на кожния меланом.

Присъединете се и станете част от нас!

За повече информация: bulsds.com
С уважение: Проф.д-р Георги Чернев