Статията – “Телмисартан (и / или нитрозамин) индуциран окултен меланом: първи случай в световната литература” с над 34 милиона кликвания на абстракта за 11 дни: