Официална индексация на 3тия конгрес на Българското дружество по дерматологична хирургия като регионално събитие под егидата на международното дерматологично дружество (ISD):

https://www.intsocderm.org/m/events.cfm