Международното дерматологично дружество (ISD) е основен спонсор на 3тия конгрес на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ), 14-15 май, 2021, хотел Маринела, София!