Сертификат за предстоящата конференция на Българското дружество по дерматологична хирургия: