Telmisartan/ Hydrochlorothiazide индуциран невусно- асоцииран кожен меланом: първи случай в медицинската литература!

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 33576302/