Увеличен риск от меланом и Базоклетъчен карцином след употреба на Сартани!

2016, AAD, Вашингтон, Америка