Актуална наука от Отделението по Дерматология, Венерология и Дерматологична Хирургия, Медицински Институт на МВР, София, 2020

Постер, приет за 16 Пролетен симпозиум на Европейската академия по Дерматология и Венерология (EADV), Порто, Португалия, 30 април/ 2 май, презентиран онлайн на 29 конгрес на EADV,
Виена, 28 октомври/1 ноември, 2020:

Чернев Г, Темелкова И, Ставров K: “ Валсартан / Хидрохлоротиазид индуциран карцином на простатата при пациент, развил впоследствие Ирбесартан индуциран меланом: Криминале или
реалност ?“