Сартани и Рак: Множествени верукозни карциноми и гигантски акрален меланом след стартиране на антихипертензивна терапия с Валсартан и Олмесартан.