Бъдещето на персонализираната медицина: Едноетапна меланомна хирургия