Доклад на Американското списание Dermatologic Therapy относно 2рия Национален конгрес на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ), София, 13 март/13 юни, 2020.