Проф д-р Георги Чернев: Нашата статия “Валсартан индуциран кожен меланом първи случай в световната литература!” , е описана и класифицирана отново в отделна публикация като сериозна първа странична медикаментозна реакция!