Множествени базоклетъчни карциноми при млад български пациент: защо винаги би следвало да предпочитаме/ избираме хирургичния подход? Онлайн лекция!