Проф д-р Георги Чернев: медикаментозно индуцирани меланоми/ карциноми и едноетапна/ едностъпкова меланомна хирургия! Онлайн лекция.