ВТОРА видео-лекция, изнесена от Професор Рикардо Виеира на официалната втора национална конференция на БДДХ/ Българското дружество по дерматологична хирургия , 13 март, 2020, Хотел Маринела, София: ИНТЕРЕСНИ ДЕРМАТОХИРУРГИЧНИ СЛУЧАИ!