Благодарствен сертификат за Проф Д-р Георги Чернев от официалното списание на японското дружество по дерматология.