Втора национална конференция на БДДХ- Българското дружество по дерматологична хирургия, 13-14 март, 2020, хотел Маринела, зала София 1!

Българското дерматохирургично дружество – БДДХ отправя покана към всички колеги, приятели, дерматолози, дерматохирурзи, лицево-челюстни хирурзи, пластично-възстановителни хирурзи, онкохирурзи, лъчетерапевти, съдови хирурзи, утвърдени, както и млади, но и бъдещи специалисти, да посетят втория национален конгрес на дружеството н 13-14 март тази година, който ще се проведе в хотел Маринела, София.

Българското дерматохирургично дружество е организацията, която за поредна година ще бъде домакин на този форум, в който освен ярко изразеното участие от български специаилисти/ млади учени, се присъединяват все повече колеги и от други Западно- европейски страни, оглавяващи престижни институти, отделения и модерни болнични заведения, ангажирани с диагностиката и лечението на рака на кожата и редките дерматози.

Тази национална конференция, се превръща в мост за едно партньорство, тясно сътрудничество и взаимопомощ между специалистите в страната, но и във възможност за пряк дебат с изтъкнати учени от целия свят, като дава възможност да се излагат и обсъждат иновативни наши открития, хипотези и наблюдения.

Основна цел на конгреса е потенцирането и създаването и на дерматохирургичното общество, мотивацията и изграждането на една нова вълна от млади учени и специалисти ( с дерматохирургична насоченост), която се базира изцяло на нашия клиничен опит през последните години, но същевременно ще може да бъде направено и пряко сравнение с опити на колегите от други страни.

Конгресът ще изложи теми, като част от тях ще бъдат с тясна насоченост, но ще бъдат презентирани и много други сектори на дерматологията и онкохирургията, които го превръщат в широкоспектърен и дават предпоставка за интерес и изява от страна на разнородна група от специалисти.
В тазгодишният конгрес от основно значение ще бъдат темите насочващи вниманието към рак, рака на кожата- в частност меланома на кожата и стъпките, които са необходими за неговата превенция , правилна диагностика и лечение:

1) Медикаментозно индуцирани кожни тумори- мит или реалност?
2) Иновативна нова хирургична терапия за кожен меланом: иновации от България!
3) Редки дерматологични заболявания и редки кожни тумори- клиничен мениджмънт.
4) Авансирали кожни тумори- хирургични техники или консервативна терапия?
5) Редки микотични и терапевтично резистентни инфекции от Индия!

Тези въпроси и още много други теми ще бъдат коментирани в детайли. Една прекрасна възможност, която ще даде началото на едно ново разбиране относно патогенезата, лечението и появата на рецидиви на кожните тумори и в частност на кожния меланом.

Присъединете се и станете част от нас!

За повече информация: bulsds.com

С уважение: Проф.д-р Георги Чернев