Международен конгрес по медицински науки за студенти и млади лекари (International Congress of Medical Sciences – ICMS 2020)

Международният конгрес по медицински науки за студенти и млади лекари (International Congress of Medical Sciences – ICMS 2020) ще се проведе за деветнайста поредна година на 14-17 май 2020г. в Медицински университет – София. Организатор на научния форум е Асоциацията на студентите-медици в България-София.

С големия си брой участници и разнообразна програма той не случайно печели репутацията на една от най-големите и перспективни конференции в Европа и осигурява на нашите участници контакт с над 600 млади медици.

Всяка година конгресът поставя акцент върху иновациите в медицината и най-новите подходи за лечение. С цел насърчаване на студентската научна дейност по време на конгреса студентите представят своите разработки в 4 категории: Вътрешни болести, Хирургия, Предклинични науки и Обществено здраве. Най-добрите презентации от всяка категория участват за голямата награда на конгреса.

Огромен интерес за всеки медицински студент представляват и организираните над 40 уъркшопове за добиване на практични умения – от Хирургическо шиене, Микрохирургия на око, Интубация и други теми интригуващи студентите. Важна част от конгреса са и лекциите на чуждестранни гост-лектори – клинични изследователи, които споделят научните си открития и своя път на кариерно развитие.
Повече информация за конгреса можете да намерите на: www.icmsbg.org