Нови 4 интернационални случая на възможни Валсартан/Ирбесартан индуцирани меланоми, разпознати от нашия екип и публикувани отново в JBRHA: повече от 31 милиона преглеждания на статията от 29.04.2019 до настоящия момент!