Друга иновативна наша статия относно Олмесартан/ валсартан индуциран меланом, лекуван успешно посредством модифицирана меланомна хирургия (публикувана в реномираното списание Journal of Biologic Regulators and Homeostatic Agents): с над 31 милиона преглеждания от 20.09.2019 до настоящия момент!