Последна комуникация между председателя на българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ) и Официалния офис на JDDG: В крайна сметка лабораторните плъхове не могат да бъдат крайни победители в играта!