Официално обръщение на председателя на БДДХ – Българското Дружество по Дерматологична Хирургия към борда на високо квалитетното немско дерматологично списание JDDG!