Критично обръщение на председателя на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ) към главния редактор на JDDG! Как политическият нюанс на малкия скандал би могъл да помогне в търсенето на правилното решение: Време за повече смях!:-)