Европейската медицинска агенция потвърждава непубликувани към момента данни за други 9 случая на валсартан индуцирани меланоми!!! Приложен файл!