Моделът за едноетапна меланомна хирургия: Прост и Гениален! Или – просто гениален! Въведен за първи път в клиничната практика от Българското Дружество по Дерматологична Хирургия (БДДХ), София, България!