Комедогенен невус в областта на шията: успешен дерматохирургичен подход при български пациент на частна клиника по дерматология и дерматологична хирургия – ОНКОДЕРМА, София, България!