Субунгвална екзостоза при млад български футболист! Хирургичен подход с прекрасен резултат.