Иновативна наша нова идея /и хипотеза, публикувана отново в известно италианско списание с импакт фактор: Дали хипотезата на RUOCCO и сътрудници относно имунокомпроментирания кожен участък потенцира ранната хирургична ерадикация на доброкачествени кожни лезии като адекватна ранна превенция?