Серия от случаи на базоклетъчни карциноми в областта на главата при пациенти от отделението по дерматология и венерология, Университетска болница МВР: успешно хирургично лечение!