Високо рисков базоклетъчен карцином в близост до окото: успешно хирургично лечение посредством островна пластика! Интересен клиничен случай от клиника ОНКОДЕРМА!