Успешен хирургичен подход при пациент с улцерирал метатипичен базоклетъчен карцином на челото: Нов случай на пациент от отделението по кожни и венерически болести , Университетска болница МВР, София, България!