Улцериращ BCC в областта на лицето, лекуван хирургично успешно посредством островна пластика: нов случай на пациент от отделението по кожни и венерически болести, Университетска болница МВР!