Сравнителен анализ на приложимостта на островната пластика при лечение на пациенти с първични и рецидивиращи базалиоми в областта на лицето: представяне на случаи от Университетска болница МВР, отделение по кожни и венерически болести!