Преосмисляне на приложимостта на Pet Scan за откриване на кожни метастази от меланом! Анализ, базиран на клиничен случай от отделението по кожни и венерически болести, Университетска болница МВР, София, България!