Пигментиран парааксиларно локализиран комплексен тип BCC лекуван хирургично: Уникален случай на пациент от Отделението по кожни и венерически болести, Университетска болница на МВР! Първо описание в медицинската литература на комплексен, смесен хистопатологичен тип!