Островна пластика за пациент с множествени кератиноцитни тумори и сквамозноклетъчен карцином в областта на слепоочието: нов случай от отделението по дерматология и венерология, Университетска болница МВР, София, България!