Критично мнение на президента на българското дружество по дерматологична хирургия относно съвременни подходи в дерматологичната хирургия и дерматологичната онкология: …Иновации или псевдоиновации!