Едностъпен/едноетапен модел на меланомна хирургия: Нова надежда при пациенти с меланом! Недостатъци на актуалните AJCC препоръки: точка по точка! Анализ, базиран на данни от университетска болница МВР, отделение по кожни и венерически болести!