Едностепна меланомна хирургия при пациент с кожен меланом на скалпа: успешно клинично менажиране при пациент от Университетска болница МВР, отделение по кожни и венерически болести! Приложение на предоперативен ехографски контрол на туморната дебелина посредством 15MHz ехограф!