Едностепна меланомна хирургия за пациент с клинични и дерматоскопски данни за тънък кожен меланом: успешен клиничен подход при пациент от Университетска болница МВР, отделение по кожни и венерически болести! Без провеждане на предоперативно измерване на туморната дебелина!