Време да мислим глобално? Учейки се от миналото, но все още учейки се от най-доброто! Критични слова от председателя на Българското дружество по дерматологична хирургия!