Уникална верукозно кератотична форма на кожен меланом от пациент на МВР болница: Защо ни е необходим едностъпковият модел на хирургично лечение?