За първи път в България ИНОВАЦИЯ/новини от Медицинския институт на МВР/МВР болница, София: Иновативна методика за откриване на дрениращ лимфен възел при меланомни пациенти: SPECT/CT в комбинация конвенционална лимфна сцинтиграфия! Успешно клинично менажиране при първи български пациент от Варна!