Гноен, супуративен хидраденит/ акне инверса при пациент с пилонидален синус: стандартен хирургичен подход при пациент от МВР – болница, София/ Медицински институт на МВР, София, България!