Гигантски ахроматичен меланом развил се на базата на гигантски конгенитален меланоцитен невус: Защо едностъпковият модел за меланомна хирургия би могъл да бъде най-адекватното решение? Представяне на български пациент от клиника Онкодерма!