Бихме желали да информираме, че Българското дружество по дерматологична хирургия / БДДХ към Медицински институт на МВР/ МВР болница стартира рутинното провеждане на предоперативно ехографско измерване на туморната дебелина при селектирани пациенти със съмнение за кожни меланоми с цел: оптимизиране и прецизиране на колектива от пациенти, подходящ за едностепна меланомна хирургия /OSMS!